La grande parade

Description

Een dialoog met de wereld van fanfares, ritme, muziek en instrumenten als vectoren van beweging en dynamiek die grafisch kunnen worden uitgedrukt.  De koperblazers bloeien letterlijk op en geven geboorte aan ritme, muziek en feestelijke beweging.  De takken maken los, verenigen en verbinden de leden van de groep. Het is een poëtische suggestie vermengd met humor die de groep in staat stelt een dialoog aan te gaan met voorbijgangers en buurtbewoners.

Lieu